• AY-F10D-A(B)液控单向阀 产品型号:AY-F10D-A(B)液控单向阀
    产品价格:373元  [在线订购]
    AY-F10D-A(B)液控单向阀

产品介绍
相关产品

叠加阀是在集成块和集成板的基础上发展起来的新型元件,在组成系统时,他不需要另外的连接件,是以自身的阀体作为连接体,直接叠合而成。

叠加阀与一般阀在工作原理上没有多大差别,但在具体结构上和连接方式上有其特点,因而它自成系列。每个叠加阀即起到控制元件功能作用,又起通道体作用。每种规格通径的叠加阀主油路的位置和数量都与相应通径主换向阀相同。因此,同一通径系列的叠加阀都可以叠加起来组成不同的系统,通常一个系统(指控制一个执行部件)可以叠成一叠。在一叠中系统中的主换向阀(主换向阀不属于叠加阀它是标准的板式元件)安装在最上面,与执行部件连接用的底板块放在最下面;叠加阀均安放在主换向叠和底板块之间,其顺序按系统的动作要求而定。

 

表一:通径:Φ6、Φ10、Φ16叠加阀(20MPa)(符合ISO4401标准)

 

编号 名称 规格型号 公称流量 阀高
(mm)
备注
1

Y-F※6D-P/O 10 40 ※分a、c二级
2 Y-F※6D-A/O
3 Y-F※6D-B/O
4 Y1-F※10D-P/O-1 40 50
5 Y1-F※6/10D-P1/O-1 10
6 Y1-F※10D-A/O 40
7 Y1-F※10D-B/O 40 50
8 2Y1-F※10D-AB/O-1
9 Y1-F※16D-P/O-1 63 50
10 Y1-F※16D-A/O-1
11 Y1-F※16D-B/O-1
12 2Y1-F※16D-AB/O-1
13

电磁
溢流阀

Y1EH-F※10D-P/O-1 40 55  
14 Y1EH-F※16D-P/O-1 63 50
15

J-F※6D-P(A)-1 10 40 ※分a、c二级
16 J-F※6D-P-1
17 J-F※6D-P-1 40 60
18 J-F※10D-P(A)-1
19 J-F※10D-P(B)-1
20 J-F※16D-P-1 63 65
21 J-F※16D-P(A)-1 63 60
22 J-F※16D-P(B)-1
23

X-F※6D-P-1 10 40 ※分a、c二级
24 2X-F※6D-AB/BA-1
25 X-F※10D-P-1 40 60
26 X1-F※6/10D-P1/P-1 10 55
27 2X-F※6/10D-AB/BA-1 40 40
28 X-F※6/16D-P/P-1 10 50
29 2X-F※16D-AB/BA 63 55
30 外控
顺序阀
XY-F※10D-P/O(P)-1 40 60 ※分a、c二级
31 XY-F※16D-P/O(P1)-1 63 50
32 外控
单向
顺序阀
XYA-F※10D-B(A)-1 40 60
33 XYA-F※16D-B(A)-1 63 60
34XA-F※6D-B 10 40 ※分a、c二级
35 XA-F※6/10D-B-1 10 60
36 XA-F※10D-B 40
37 XA-F※6/16D-B-1 10 55
38 XA-F※16D-B 63 60
39

顺序

背压阀

BXY-F※6D-B(A)-1 10 40
40 BXY-F※6/10D-B(A)-1 40 60
41 BXY-F※6/16D-B(A)-1 63 60
42

L-F6D-P 10 40  
43 L-F6D-O
44 L-F10D-P-1 40 50
45 L-F10D-O-1
46 L-F6/10D-P/P-1 10 40
47 L-F16D-P 63 50
48 L-F16D-O
49 L-F6/16D-P1/P 10 40  
50

 

LA-F6D-P 10 40  
51 LA-F6D-A
52 LA-F6D-AU
53 LA-F6D-B
54 LA-F6D-BU
55 2LA-F6D-AB 10 40
56 2LA-F6D-ABU
57 LA-F10D-P-1 40 50
58 LA-F10-A-1
59 LA-F10D-AU-1
60 LA-F10D-B-1
61 LA-F10D-BU-1
62 2LA-F10D-AB-1
63 2LA-F10D-ABU-1
64 LA-F16D-P 63 65
65 LA-F16D-A-1 63 50
66 LA-F16D-AU-1
67 LA-F16D-B-1
68 LA-F16D-BU-1
69 2LA-F16D-AB
70 2LA-F16D-ABU-1
71 电磁
节流阀
LE-F10D-B 40 55  
72 LE-F16D-B 63 50
73 顺序
节流阀
XYL-Fg6/10D-P1/P(A)-1 40 55  
74 XYL-Fg6/16D-P1/P(A)-1 63 50
75

Q-F6D-O 10 70  
76 Q-F6D-P 10
77 Q-F10D-O 40 60
78 Q-F16D-O 63 60
79

QA-F6D-A 10 70  
80 QA-F6D-AU
81 QA-F6D-B
82 QA-F6D-BU
83 QA-F6/10D-A 10 70
84 QA-F6/10D-AU
85 QA-F6/10D-B
86 QA-F6/10D-BU
87 2QA-F10D-AB 40 60
88 2QA-F10D-ABU
89 QA-F6/16D-B 10 55
90 QA-F6/16D-BU
91 QA-F6/16D-A-1
92 QA-F6/16D-AU-1
93

QAE-F6D-A 10 70  
94 QAE-F6D-AU
95 QAE-F6D-B
96 QAE-F6D-BU
97 QAE-F6/10D-A 40 70
98 QAE-F6/10D-AU
99 QAE-F6/10D-B
100 QAE-F6/10D-BU
101 QAE-F6/16D-A 10 55
102 QAE-F6/16D-AU
103 QAE-F6/16D-B
104 QAE-F6/16D-BU
105

A-F6D-P 10 40  
106 A-F6D-O-1
107 2A-F6D-O/AB
108 A-F10D-P 40 50
109 A-F10D-P/PP
110 A-F10D-O
111 A-F10D-B/P
112 2A-F10D-O/AB 40 70
113 A-F16D-P 63 55
114 A-F16D-P/PP1-1
115 A-F16D-O
116 A-F16D-B/P-1
117

AY-F6D-A(B)-1 10 40  
118 AY-F6D-B(A)-1
119 2AY-F6D-AB(BA)-1
120 AY-F10D-A(B) 40 50
121 AY-F10D-B(A)
122 2AY-F10D-AB(BA)
123 AY-F16D-A(B) 63 80
124 AY-F16D-B(A)
125 2AY-F16D-AB(BA)
126 电磁
液控阀
AYE-F10D-B/O(P) 10 40  
127 压力表开关 3K-F6D 10 450  
128 4K-F10D-1   55
129 4K-F16D-1 63 70
130 单向
截止阀
ZA-F16D 63 70  
131

PD-F※6D-A   70  
132 PD-F※6D-B
133 PD-F※6D-P
134 2PD-F※6D-AB
135 PD-F※10D-A 50
136 PD-F※10D-B
137 PD-F※10D-P
138 2PD-F※10D-AB
139 PD-F※16D-A-1 50
140 PD-F※16D-B-1
141 PD-F※16D-P-1
142 2PD-F※16D-AB-1

 

网站管理系统版权所有 Copyright © 2008-2009   

Powered by PageAdmin CMS