• DFY-L32H1液控单向阀 产品型号:DFY-L32H1液控单向阀
    产品价格:320元  [在线订购]
    DFY-L32H1液控单向阀

产品介绍
相关产品

DFY-L32H1液控单向阀

液控单向阀,亦可称作单向闭锁阀保压阀等.它可用用于液压系统中,阻止油流反向流动,起到一般单向阀的作用;但可利用控制压力油,通过控制活塞打开单向阀芯,使油流实现反向流动.液控单向阀    可用在需要严格封闭的油路中,进行单向闭锁,起到保压作用,液控单向阀还可作放油阀或充液阀等使用.

DFY-B10H DFY-B10H1-S DFY-B10H2-S DFY-B10H2 DFY2-B10H1 DFY-B10H2 DFY-B20H1 DFY-B20H2 DFY2-B20H1 DFY-B20H2 DFY-B32H1 DFY-B32H2液控单向阀DFY2-B32H1 DFY-B32H2 DFY-B50H1 DFY-B50H2 DFY-F32H1 DFY-F32H2 DFY2-F32H1 DFY-F32H2 DFY-F50H1液控单向阀DFY-F50H2 DFY2-F50H1液控单向阀DFY-F50H2 DFY-F65H1 DFY-F65H2 DFY2-F65H1 DFY-F65H2 DFY-F80H1-S DFY-F80H2 DFY2-F80H1 DFY-F80H2 DFY-F32H1-S液控单向阀DFY-F32H2-S DFY2-F32H1-S DFY-F32H2-S液控单向阀 DFY-F50H1-S DFY-F50H2-S DFY2-F50H1-S DFY-F50H2-S DFY-F65H1-S DFY-F65H2-S DFY2-F65H1-S DFY-F65H2-S DFY-F80H1-S DFY-F80H2 -S DFY2-F80H1 -S DFY-F80H2 -S

 

网站管理系统版权所有 Copyright © 2008-2009   

Powered by PageAdmin CMS